Centrum Naukowe Biotechnologii

Centrum Naukowe Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną Zarządzeniem Rektora Nr 8/2015 z dnia 2 listopada 2015 r.

Siedziba Centrum Naukowego mieści się w Krakowie, przy al. Mickiewicza 21 (główny budynek UR). Nadzór nad działalnością Centrum Naukowego sprawuje Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.

Zadaniem Centrum jest koordynowanie i realizacja badań służących zwiększeniu potencjału naukowo-badawczego i wdrożeniowego Uczelni w zakresie biotechnologii.

Zakres badań realizowanych przez Centrum Naukowe obejmuje pięć obszarów badawczych:

  • biotechnologia roślin,
  • biotechnologia zwierząt,
  • biotechnologia żywności,
  • biotechnologia środowiska,
  • biotechnologia leśna.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR