Władze

Kierownik Centrum Naukowego Biotechnologii

prof. dr hab. Dariusz Grzebelus (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)

 

Rada Programowa

dr hab. inż. Maria Chmiel (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny)
maria.chmiel@urk.edu.pl

dr inż. Katarzyna Nawrot-Chorabik (Wydział Leśny)
katarzyna.nawrot-chorabik@urk.edu.pl

prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska (Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt)
dorota.zieba-przybylska@urk.edu.pl

prof. dr hab. Dariusz Grzebelus (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)
dariusz.grzebelus@urk.edu.pl

dr inż. Stanisław Famielec (Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki)
stanislaw.famielec@urk.edu.pl

dr hab. inż. Paweł Satora, prof. UR (Wydział Technologii Żywności)
pawel.satora@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR